← Назад на Головну

КОДЕКС WIN WIN CLUB


Мета WIN WIN club - розвиток економіки України, шляхом створення спільноти підприємців та популяризація підприємницької культури серед населення країни. Клуб створює свідому спільноту активних підприємців, об'єднаних ідеєю розвитку бізнесів одне одного, забезпечує тісну взаємодію громадського сектору, органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу та міжнародних фінансових установ.


Діяльність WIN WIN club базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Клубу
 • колективності у роботі Клубу та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного учасника
 • відкритості, гласності та прозорості
 • свободи дискусій у відповідності до положень Кодексу
 • відповідального ставлення до правил та принципів організації


Порядок набуття та припинення членства у WIN WIN club:

 • членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети Клубу
 • членом клубу може стати особа, що має власний бізнес (власник, співвласник).
 • право на участь до зарахування до Членів Клубу відбувається після проходження кандидатом 3-ьох перших програм Клубу
 • після успішного проходження перших 3-ьох програм наявні Члени Клубу голосують про зарахування нового кандидата до складу Клубу у встановленому порядку
 • усі члени Клубу є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків


Кандидат на членство Клубі та член Клубу може:

 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Клубом на встановлених умовах
 • звертатися до органів Клубу за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Клубі до прийняття рішень з цих питань
 • вільно виходити з Клубу за власним бажанням


Кандидат на членство Клубі та член Клубу зобов'язаний:

 • дотримуватись положень Кодексу Клубу
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески у встановлених в розмірах та строках
 • сприяти здійсненню завдань Клубом
 • брати участь у публічних заходах, що проводяться Клубом


Членство в Організації припиняється у випадках:

 • виходу із Клубу за власним бажанням;
 • виключення Клубом за встановленою процедурою, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Клубу, або якщо член втратив зв'язок із Клубом без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків